Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Általános Szerződési Feltételek

 
Elektromos kerékpárok bérbeadásához
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek Koczka Tours Utazási Kft. (a továbbiakban „Bérbeadó”) birtokában lévő elektromos kerékpárok (a továbbiakban: „Kerékpárok”) bérbeadásához tartalmazzák a vonatkozó bérleti szabályokat a kölcsönző személy részére (a továbbiakban: „Bérlő”).
Bérbeadó bérbe adja, míg Bérlő bérbe veszi a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott feltételek szerint az 1. számú mellékletben meghatározott kerékpárt.
 
 
I. A bérlés folyamata, bérlési szabályok
 
1. A kölcsönzéshez a bérlőnek ki kell tölteni a jelen általános szerződési feltételek 1. számú mellékletében szereplő űrlapot. Az űrlap kitöltése kötelező. Az űrlapon szerepelnek kötelezően megadott elemek. Az űrlap hibás kitöltéséért vagy az abból fakadó költségekért a kitöltő felel. Az űrlapon megadott adatokat az adatvédelmi szabályaink szerint törvényesen és biztonságosan kezeljük.
2. Az űrlap kitöltés után a bérbeadó képviselője jelentkezik a bérlőnél, tisztázzák a részleteket és a szóban megbeszéltek szerint a kölcsönzésre lehetőség nyílik.
3. A kerékpárokat előre egyeztetett időpontban lehet átvenni.
4. A kerékpár kölcsönzése csak 18 éves kor felett lehetséges.
5. A kölcsönzés feltételei:
      • 2 db érvényes irat (személyi igazolvány és/vagy jogosítvány és/vagy lakcímkártya és/vagy útlevél) bemutatása,
      • az iratok fénymásolása vagy lefotózása,
      • a kölcsönzési díj és a kaució kifizetése,
      • az 1. számú melléklet szerinti űrlap kitöltése és aláírása.
6. A bérlő a bérbeadóval együtt köteles a kerékpárt a kölcsönzés megkezdésekor átnézni, hogy a kerékpáron található esetleges sérüléseket rögzíthessék a szerződésben (fotó készül róla).
 
 
II. A kerékpárok felszerelése, tisztítása
 
1. A kerékpárokat a bérbeadó letisztítva, üzemképes állapotban adja át a bérlőnek. A bérlő a kölcsönzési idő végén a kerékpárt köteles sérülésmentes, üzemképes állapotban visszaadni. A kerékpárok tisztítása a bérbeadó feladata.
2. A kerékpárok nagynyomású tisztítóval való lemosása szigorúan tilos és a kaució elvesztését vonhatja maga után.
3. A kerékpárok biztonsági felszereléséhez tartozik az első és a hátsó világítás.
4. A bukósisak a bérleti díj részét képezi.
 
 
III. Kölcsönzési díj, kaució, késedelmi díj
 
1. Bérleti díj mértéke:
    2021. június hónapban: hétköznapokon: 10.000 Ft/kerékpár, hétvégén: 12.000 Ft/kerékpár
    2021. július hónaptól visszavonásig: hétköznapokon: 13.000 Ft/kerékpár (16:30-ig), 14.000 Ft/kerékpár (19:00-ig), hétvégén: 15.000 Ft/kerékpár (8:30-19:00)
2. A Kaució mértéke: 50.000 Ft / kerékpár
3. A kölcsönzés esetén a kerékpárt elvinni és visszahozni a kölcsönzés napján 8:30-16:30/19:00 óra között. Amennyiben a kölcsönzési időszak előtti napon szeretnénk elvinni a kerékpárt és/vagy a kölcsönzési időszak lejárta utáni napon szeretnék visszahozni, erre lehetőség van, de egyedi pótdíj ellenében, melynek mértéke: 2.000 Ft
4. A kölcsönzés megkezdése előtt, előre nem megállapodott időszakon túli késedelmes visszahozatal esetén pótdíj kerül felszámításra. A pótdíj összege: 2.000 Ft
5. A kaució a kerékpár visszahozatalakor visszafizetésre kerül, amennyiben a kerékpár sérülésmentes állapotban van. A kaució minden esetben készpénzben fizetendő.
 
 
IV. A bérlők kötelezettségei: a kerékpár használata
 
1. A bérbeadó a bérlőt tájékoztatja a kerékpár szakszerű és kíméletes használati módjáról. A bérlő kötelezi magát arra, hogy a bérelt kerékpárt ennek megfelelően, kíméletesen és szakszerűen fogja használni.
2. A bérlő kijelenti, hogy tisztában van ez elektromos kerékpár menettulajdonságaival (gyorsulás, elektromotor rásegítésének mértéke), használati módjával (rásegítés állítása, váltás fontossága, akkumulátor töltése, stb.) és lehetőségeivel.
3. A bérlő kötelezi magát arra, hogy maximális gondossággal jár el a bérelt kerékpár biztonsága érdekében. A kerékpárt minden esetben gondosan tárolja, ha nem használja, lelakatolja és mindent megtesz a lopás elkerülése ellen.
4. A bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárokat a Magyarországon érvényes közlekedési szabályok szerint köteles használni.
5. A bérlő vállalja és kijelenti, hogy mind egészségügyileg, mind testileg és szellemileg alkalmas a saját felelősségre történő kerékpározásra, illetve képes a kölcsönzött elektromos kerékpárt rendeltetésszerűen használni, tisztában van annak módjával.
6. A bérlő vállalja és kijelenti, hogy a bérelt kerékpár használata közben elszenvedett bármilyen esetleges sérülés esetén az ellátás és a gyógyítás anyagi terhét önállóan viseli.
7. A bérlő vállalja és kijelenti, hogy a bérlés alatt önmaga gondoskodik saját maga biztosításáról (egészség, vagyon és felelősség).
 
 
V. Sérülés, elvesztés, rongálás, hiányos visszaadás
 
1. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárok biztosítással nem rendelkeznek.
2. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpáron található esetleges sérüléseket a Bérbeadó terhére csak akkor lehet elszámolni, ha a bérlő a látható sérüléseket használat megkezdéséig jelzi a szolgáltatónak és azt bevezetik a szerződésbe.
3. A Bérlő kötelezi magát, hogy a kerékpárokat a bérlési időszak lejárta után a Bérbeadó képviselője részére ugyanolyan állapotban adja vissza, ahogy kapta.
4. A bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpár sérülése vagy valamilyen alkatrészének hiánya esetleg nem megfelelő működése esetén a bérlő köteles megtéríteni az okozott kárt vagy a hiányzó, nem megfelelően működő alkatrész árát. A kár mértékét a bérbeadó a tulajdonossal egyeztetve állapítja meg.
5. Amennyiben a kerékpár oly mértékben sérült, hogy nem javítható, vagy a kerékpár elveszett, a bérlő a kauciót nem kapja vissza és a köteles a kerékpár teljes árát megtéríteni. Bérbeadó az ezt meghaladó egyéb kárát is érvényesíti Bérlővel szemben.
6. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárban vagy a kerékpárral másnak okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 
 
VI. Bérlet megszűnése
 
1. A jogviszony megszűnésekor a Bérlő a kerékpárt rendeltetésszerű állapotban köteles visszaadni, alkatrészeivel és a kölcsönzött egyéb eszközökkel együtt.
2. A bérlet megszűnését a visszaadással egyidejűleg a felek írásban rögzítik.
 
 
VII. Adatvédelmi szabályok
 
1. Bérbeadó mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.
2. A 2. számú mellékletként csatolt adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) általános eligazítást ad a bérbeadó által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. Az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, azonban az ilyen eltérésekre és annak pontos módjára a bérbeadó a bérlőt előzetesen tájékoztatja. Minden, az Adatkezelési tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a bérbeadó az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.
3. Személyes adatot a bérbeadó kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A bérbeadó csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a bérbeadó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
5. Az adatkezelés során a bérbeadó tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Bérbeadó megbízásában, vagy a bérbeadóval munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 
 
VIII. Kapcsolat
 
Az esetleges felmerülő igényeket, kérdéseket, panaszokat a következő kapcsolati lehetőségeken lehet igénybe venni:
    • név: Koczka-Bercsényi Enikő vagy Simonyi Csaba
    • cím: 2600 Vác, Széchenyi István u. 2.
    • email: info@koczkatours.hu
    • Telefon: +36-30-293-53-53 vagy +36-20-919-49-59
még töltünk